GIDANI KURTAR

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından desteklenen Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” başlıklı projeyi yürütücülüğünü gerçekleştirdik.


Nisan 2019 – Mart 2020 süresince yürütüğümüz projede, “GıdanıKurtar” sloganıyla gıda kaybını ve israfını azaltmakla ilişkili tüm sektörleri biraraya getiren, bu alanın tüm paydaşlarıyla ortak çözümler geliştiren çalışmalar yürüttük. Projede; Gıda ve Gıda Bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK’larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumları ile daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize etmelerine katkı sağlamak amacıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirdik. Projemiz; kamu sektörünün “sıfır atık” ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Gıdanı Koru” Kampanyası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projelerinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine de çok önemli katkılar sağlamıştır.


GıdanıKurtar Projemizde;


• Gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik bir Savunuculuk Stratejisi ve Savunuculuk Kiti geliştirildi.

• Gıda bağışına ilişkin yönetmeliklerde Boşluk Analizi yapılarak Mevzuat Değerlendirme Önerilerinin yer aldığı bir rapor oluşturuldu.

• Döngüsel ekonomi çıktıları oluşturmak üzere, HORECA’larda endüstriyel simbiyosis olanakları irdelenmiş ve “Endüstriyel Simbiyosis Fizibilite Raporu” oluşturuldu.

• Gıda atığının azaltılması ve önlenmesiyle ilgili tüm paydaşları bu amaç etrafında bir araya getirecek bir Network Ağı’nın oluşturulması çalışmalarına başladık.


Gıdanı Kurtar sloganıyla yola çıktımız projemizde, İstanbul’da 04 Aralık 2019, Antalya’da ise 09 Ocak 2020’de çalıştaylar ve 11 Şubat 2020’de Ankara’da “Kamu Kurumları Danışma Toplantısı” düzenlenmiş ve proje çıktıları tüm paydaşlarının görüş ve önerileriyle nihai haline ulaştırdık.

Türkiye’de ilk defa gıda kaybı ve israfını azaltmaya ilişkin oluşturulan “Savunuculuk Kiti” “Endüstriyel Simbiyosis Fizibilite Raporu” ve “Mevzuat Değerlendirme Raporu” 9 Mart 2020’de Ankara’da gerçekleştirilen Kapanış Toplantısı ile kamuoyuyla paylaştık


Projemiz hakkında ve proje çıktıları hakkında daha çok bilgi için  www.gidanikurtar.org