HİKAYEMİZ

Gıda Kurtarma Derneği, başka bir dünya özlemi duyan, adil ve sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğuna inanan, zekasını ve yeteneğini yüreğiyle kucaklayan, dinamik, çalışkan ve idealist bir grup genç tarafından kuruldu.  

Kuruluş Öykümüz!

GKTD’nin kuruluş öyküsünün başlangıç noktası BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ilk kez açıklandığı 2015 yılına dayanıyor. GKTD, Sürdürülebilir Dünya idealini gerçekleştirmenin yolunu, insanlığın hem kendi hem de tüm dünya üzerindeki yaşamı en çok etkileyen gereksiniminin ilişkisiyle kuruyor varlığını. Ve bu yolculuk Fazla Gıda’nın kurtarılması ve gıda fazlasının önlenmesiyle kesişiyor.

Kurulduğumuz günden bu yana, yaşadığımız toplum ve evren için bu idealimizi gerçekleştirmeye koşar adımlarla ilerleyerek, her geçen gün üzerimize aldığımız misyona bir adım daha yaklaşıyoruz. 

Odağımızda Gıda Var!

GKTD olarak, tüm canlılığın en temel gereksinimi gıdaya odaklanıyor ve gıdanın dünya üzerindeki adil dağılımının, sürdürülebilir yaşamı gerçekleştirmenin birincil ödevi olduğuna inanıyoruz. 

Gıda Kurtarma Derneği olarak, gıdanın adil erişimindeki zorlukları, üretim ve tüketim ilişkisinin dengesizliğini, erişim, üretim ve tüketim zincirinde oluşan gıda kayıplarının yarattığı kaynak tüketimlerinin ve bütün bunların neden olduğu sosyal-ekonomik-çevresel etkilerinin tümünü, bilimsel gerçekliklerle ele alıyor ve buna DUR! demenin savunuculuğunu yapıyoruz.

İsraf Etme!

Topluma ve tüm dünya halklarına israf etmeme farkındalığını bulaştırıyoruz. İsraf olacak tüm Fazla Gıda’ları kurtarıyor ve yaşam değer zincirine katıyoruz… Tüm bunları gerçekleştirebilmek için kamu, STK ve özel sektör paydaşlarıyla inanç ve güç birliği yaratıyoruz.

Milyonlara ulaşan Fazla Gıda yardımları, binlerce ton kurtarılmış gıda ve doğal kaynaklar, açlık ve yoksullukla verilen ulusal ve küresel mücadeleye yüzlerce kurum ve kişinin desteğini imar ediyoruz.

2030 VİZYONUMUZ

GKTD’nin 2030 vizyonu; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, gıda atığı kaynaklı sorunlara yönelik pratik çözümlerin sağlanması, konu hakkında toplum ve özel sektörde farkındalık oluşturulması ve sorunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeler boyutunda savunuculuk yapma misyonu ile Türkiye’de gıda atığının 2030 yılına kadar ev dışı ve ev içi, bütünsel olarak %50 oranında azaltılmasıdır.

Gıda Atığı kaynaklı oluşan karbon salınımı iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının %8’ini oluşturmaktadır. Gıda atığı çevresel ve toplumsal zararların yanı sıra ekonomik anlamda da her sene gıda üretimi için harcanan kaynakların üçte birinin çöpe atılması anlamına gelmektedir.

Gıda Kurtarma Derneği olarak, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak çalışmalar yürütmekteyiz. Derneğimiz ile, ülkemizde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, gıda atığı kaynaklı sorunlara yönelik pratik çözümlerin sağlanması, konu hakkında toplum ve özel sektörde farkındalık oluşturulması ve sorunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeler boyutunda savunuculuk yapma vizyonu ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Gıda Kurtarma Derneği olarak, Türkiye’de 2030 yılına kadar gıda atığının ev dışı ve ev içi bütünsel olarak %50 oranında azaltılması hedefiyle, tüm ülke çapında sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve kamu kuruluşlarımız ile geliştirilen iş birlikteliklerimizle topyekûn bir Gıda Kurtarma Hareketi başlatmış bulunmaktayız.

Gıda Kurtarma ile, BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlarından “İklim Eylemi”, “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” amaçlarının gerçekleşmesine doğrudan katkı sunmaktayız.