Dünyada 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor.

İsraf edilen bu miktar, dünyada açlıkla mücadele eden 821 milyon insanı tam 4 kez doyurabilir.

Gıda bağışının en önemli ekonomik etkilerinden birisi yoksulluğun azaltılmasıdır.
Gıda ihtiyacı içinde olan bir kişi, sahip olduğu geliri gıda ihtiyacı için daha az oranda harcayacak ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için gelirinin kalan kısmını kullanma imkanına sahip olacaktır.

13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ”Turizmde İsrafı Önlemek - Sürdürülebilir Şehirler & Topluluklar ” başlıklı Muğla çalıştayımızda Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver AYDIN’ı protokolde ağırladık.

Üretilen ancak tüketilmeyen gıdanın ekonomik maliyeti de yüksektir. Küresel düzeyde ekonomik kaybın yılda 780 milyar $ ile 1 triyon $ civarında olduğu tahmin edilmektedir.
#SaveYourMoney #SaveYourFood #Ekonomi

Load More...