ETİK İLKELERİMİZ

Amaç
Bu belge Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) yönetim kurulu üyelerinin, çalışanlarının, kurumsal ve bireysel üyelerinin, gönüllülerinin ve iş birliği içinde olduğu diğer paydaşlarının GKTD’nin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

1.Şeffaflık, hesap verebilirlik

GKTD bütün faaliyetlerini hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. GKTD gıda bankacılığı kapsamında aldığı ve dağıttığı bağışları mevzuatsal anlamda kayıt altında tutar, belgelendirir; tüm paydaşlarına düzenli raporlamalar ile şeffaf bir şekilde hesap verebilir. Yıllık tüm finansal raporları web sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşır. Kurumsal duruşunu şeffaf ve hesap verebilir bir iletişim tonuyla resmî kurumlara, paydaşlara, gönüllülere, üyelere ve çalışanlarına yansıtır. 

2.Dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık

GKTD bütün faaliyetlerinde resmî kurumları, paydaşları ve hizmet ettiği toplum ile ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık içinde davranır. Cinsiyet, din, dil, ırk, mezhep farklılığı, yaş, cinsel yönelim, siyasi görüş gözetmeden her üyeye, çalışanlarına, gönüllülere, paydaşlara ve tüm kurum ve kuruluşlara eşit ve adil bir tutum sergiler. 

3- Hukukun Üstünlüğü 

Gıda israfı ve kaybı toplumsal, kişisel çıkarların ve her diğer her şeyin üstünde bir boyuttur.  GKTD geliştirdiği savunuculuk kiti sayesinde gıda israfının önlenmesi ve gıda bankacılığı kapsamındaki görüş, eleştiri ve önerilerini özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum sektörlerine iletir.

4.Bilimsellik

Gıda kaybı ve israfı tek başına ifade edemediğimiz ve herkesi ilgilendiren bir problemdir. Bu problemi ölçülebilir ve kanıtlanabilir kılmak için GKTD bütün çalışmalarını bilimsel bir çerçevede hazırlar. Yürüttüğü AB projeleri kapsamında gerçekleşen raporlar doğrultusunda gıda israfına yönelik kendi verilerini bilimsel tabanlı ölçümlerle gerçekleştirir. 

5.Gizlilik/Kişisel Verilerin Kullanımı

GKTD faaliyetleri sırasında edindiği bilgileri kullanma ve saklama konusunda özel firma tarafından gözlem ve denetim altında bilgi alarak hareket eder. Gizlilik ve dürüstlük ilkelerine özen gösterir. Kişiler ve kurumlar hakkında elde edindiği bilgileri KVKK mevzuatına uygun bir şekilde kullanır ve saklar. 

6.Sürdürülebilirlik

GKTD, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı benimseyerek faaliyetlerine sürdürülebilir şekilde devam eder. Yaptığı faaliyetler kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ‘ndan 2. Amaç “Açlığa Son”  ve 10.Amaç “Eşitsizliklerin Azaltılması” nı benimseyerek gıda bankacılığı kapsamındaki düzenli olarak gerçekleştirdiği gıda bağışı operasyonlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşır. 12.Amaç “Sorumlu Üretim ve Tüketim” i benimseyerek tüm paydaşlarına gıda israfına yönelik farkındalığı ve savunuculuğu teşvik eder. 13. Amaç “İklim Eylemi” ni benimseyerek atık kaynaklı karbon salınımını azaltmayı hedefler. 17.Amaç “Hedefler İçin Ortaklıklar” ı benimseyerek Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda iş birliği, gıdaya erişimin daha kolay ve sürdürülebilir olması için birlikte çalışır.

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle paydaşlarıyla sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışarak varlığını sürdürür.