Misyonumuz

Türkiye’de her sene 65 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Gıda atığı çevresel ve toplumsal zararların yanı sıra ekonomik anlamda da her sene gıda üretimi için harcadığımız kaynaklarımızın üçte birini çöpe atmamız anlamına geliyor.

Gıda atığı ve kaybını önlemek için öncelikle konu hakkında farkındalık, eğitim, birliktelik ve kapsamlı ve sistematik bir değişim gerekmektedir. Bu sorunu ancak sivil toplum, özel sektör, yerel ve ulusal yönetimlerin birlikte çalışması ile çözebiliriz.

Gıda Kurtarma Derneği ülkemizde gıda atık ve kaybının önlenmesi için gerekli iletişim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, gıda atığını önleme konusunda çeşitli şekillerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit ederek teknoloji, insan kaynağı, finansal destek, süreç kurgulama ve iyileştirme gibi farklı alanlarda destek programlarının devreye alınması ve Gıda Bankaları’na sürekli gıda bağışı bulma ve yetkinlik ve kapasitelerini artırma konusunda destek olmak amacı ile faaliyet göstermektedir.