TETT ve STT arasındaki farkı biliyor musunuz?

Türkiyede tüketicilerin %72’si TETT ve STT arasındaki farkı bilmiyor.

Satın almayı düşündüğünüz bir gıdanın bilgilendirmesini doğru bir şekilde okuyabilmek, tüketicilerin korunması açısından gereklidir. Doğru etiket okuma gıda israfını önlemek için en önemli adımlar biridir. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne Göre;

Son tüketim tarihi(STT) : Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdaların tüketebileneceği son tarihi gösterir.  ‘Son tüketim tarihi’ geçmiş olan gıdalar, 5996 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre güvenilir olmayan gıda olarak kabul edilir.

Tavsiye edilen tüketim tarihi(TETT): ‘Tavsiye edilen tüketim tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya ‘… tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da etiketin üzerinde bulunduğu yere atıfta bulunan bir ifade yer alır. Ürünün muhafaza edilmesi sırasında uyulması gereken koşullar varsa, tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisini takiben belirtilir Tavsiye edilen tüketim tarihi: Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi gösterir. 

STT ve TETT farklı kontrol mekanizmalarıdır. STT gıda güvenliğini, TETT ise gıda kalitesini ölçmektedir. STT tarihinden sonra bu ürün insan tüketimine uygun değildir. TETT tarihi geçse de, ürünün paketleme, tadı ve kokusunu kontrol ettikten sonra tüketebilirsiniz.