2030 Vizyonumuz

GKTD’nin 2030 vizyonu; 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, gıda atığı kaynaklı sorunlara yönelik pratik çözümlerin sağlanması, konu hakkında toplum ve özel sektörde farkındalık oluşturulması ve sorunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeler boyutunda savunuculuk yapma misyonu ile Türkiye’de gıda atığının 2030 yılına kadar ev dışı ve ev içi, bütünsel olarak minimum %50 oranında azaltılmasıdır.

“Gıda Atığı kaynaklı oluşan karbon salınımı iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının %8’ini oluşturmaktadır. Gıda atığı çevresel ve toplumsal zararların yanı sıra ekonomik anlamda da her sene gıda üretimi için harcanan kaynakların üçte birinin çöpe atılması anlamına gelmektedir.

Gıda Kurtarma Derneği olarak, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak çalışmalar yürütmekteyiz. Derneğimiz ile, ülkemizde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, gıda atığı kaynaklı sorunlara yönelik pratik çözümlerin sağlanması, konu hakkında toplum ve özel sektörde farkındalık oluşturulması ve sorunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeler boyutunda savunuculuk yapma vizyonu ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gıda Kurtarma Derneği olarak, Türkiye’de 2030 yılına kadar gıda atığının ev dışı ve ev içi bütünsel olarak %50 oranında azaltılması hedefiyle,  tüm ülke çapında sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve kamu kuruluşlarımız ile geliştirilen iş birlikteliklerimizle topyekûn bir Gıda Kurtarma Hareketi başlatmış bulunmaktayız. Gıda Kurtarma ile, BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlarından “İklim Eylemi”, “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” amaçlarının gerçekleşmesine doğrudan katkı sunmaktayız.